Danh mục vắc xin hiện có

Phòng bệnh Tên Vaccine Giá tiêm lẻ Giá đặt mua theo gói
Vaccine phòng Bạch hầu, ho gà, uốn ván ADACEL – PHÁP 620,000 715,000
Vaccine phòng viêm gan A AVAXIM80 – PHÁP 510,000 586,000
HAVAX – VIỆT NAM 210,000 240,000
Vaccine phòng Lao BCG – VIỆT NAM 125,000 145,000
Vaccine phòng Ung thư cổ tử cung GARDASIL – MỸ 1,790,000 2,050,000
Vaccine phòng viêm gan B ENGERIX B 10mcg – BỈ 150,000 170,000
ENGERIX B 20mcg – BỈ 210,000 240,000
HEPAVAX 10mcg – Hàn Quốc 120,000 140,000
HEPAVAX 20mcg – Hàn Quốc 170,000 195,000
EUVAX 10mcg – Sanofi 110,000 130,000
EUVAX 20mcg – Sanofil 170,000 195,000
HEBERBIOVAC 10mcg – Cu Ba 110,000 125,000
HEBERBIOVAC 20mcg – Cu Ba 150,000 170,000
Vaccine phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, viêm màng não mủ do HIB (6/1) INFARIX HEXA – BỈ 1,000,000 1,150,000
HEXAXIM – PHÁP 1,000,000 1,150,000
Vaccine phòng viêm não Nhật Bản B IMOJEV – PHÁP 650,000 750,000
JEVAX – VIỆT NAM 150,000 170,000
Vaccine phòng viêm màng não mủ do mô cầu A+C+Y+W135 MENACTRA – PHÁP 1,260,000 1,500,000
Vaccine phòng viêm màng não mủ do mô cầu B+C MENGOC – CU BA 260,000 300,000
Vaccine phòng viêm phổi, viêm màng não mủ do HIB QUIMI HIB – CU BA 250,000 290,000
Vaccine phòng Sở, quai bị, rubella MMR – MỸ 270,000 310,000
Vaccine phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ do HIB (5/1) PENTAXIM – PHÁP 750,000 860,000
Vaccine phòng tiêu chảy do Rotavirus ROTARIX – BỈ 780,000 900,000
ROTATEQ – MỸ 650,000 750,000
ROTVIN – M1 – VIỆT NAM 450,000 520,000
Vaccine phòng phế cầu SYNFLORIX – BỈ 1,000,000 1,150,000
PREVENAR – MỸ 1,290,000 1,490,000
Vaccine phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt TETRAXIM – PHÁP 500,000 575,000
Vaccine phòng viêm gan A+B TWINRIX – BỈ 600,000 690,000
Vaccine phòng thương hàn TYPHIM – PHÁP 260,000 300,000
Vaccine phòng thuỷ đậu VARIVAX – MỸ 860,000 940,000
Vaccine phòng uốn ván VAT – VIỆT NAM 100,000 115,000
Vaccine phòng cúm VAXIGRIP 0.25ml – PHÁP 280,000 320,000
VAXIGRIP 0.5ml – PHÁP 320,000 370,000
GC FLU 0.5ml – HÀN QUỐC 250,000 290,000
INFLUVAC 0.5ml – Abbott 320,000 370,000
Vaccine phòng dại VERORAB – PHÁP 300,000 345,000
INDIRAB – ẤN ĐỘ 250,000 290,000
ABHAYRAB – ẤN ĐỘ 250,000 290,000
Bài viết sau đó Lịch tiêm chủng