Gói vắc xin cho người trưởng thành

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Số mũi Giá
1 Viêm gan B Engerix B 20 ( Bỉ) 4 960.000
2 Ung thư cổ tử cung Gardasil ( Mỹ) 3 6.150.000
3 Thủy Đậu Varivax ( Mỹ) 2 1.960.000
4 Sởi – Quai Bị- Rubella MMR-II ( Mỹ) 1 310.000
5 Cúm Vaxigrip Tetra/ Influvac 1 385.000
6 Phế Cầu Prevenar 13 ( Mỹ) 1 1.490.000
7 Não mô cầu BC VA Mengoc BC ( Cu Ba) 2 600.000
8 Não mô cầu ACYW-135  Menactra 1 1.390.000
9 Bạch hầu- Ho gà- Uốn Ván Adacel 1 715.000
Tổng số 16 13.960.000