Gói vắc xin cho phụ nữ chuẩn bị mang thai và mang thai

STT Phòng bệnh Tên vắc xin Số mũi Giá
1 Bạch hầu – Ho gà – Uốn Ván Adacel 1 715.000
2 Ung thư cổ tử cung Gardasil ( Mỹ) 3 6.150.000
3 Thủy Đậu Varivax ( Mỹ) 2 1.960.000
4 Sởi – Quai Bị – Rubella MMR-II ( Mỹ) 1 310.000
5 Cúm Vaxigrip Tetra/ Influvac 1 385.000
6 Viêm gan B Engerix B 20 ( Bỉ) 4 960.000
Tổng số 9 10.480.000