Gói vắc xin cho trẻ vị thành niên và thanh niên

TT Nhóm bệnh Tên vắc xin Nước/công ty sản xuất Số mũi Thành tiền
1 Ung thư cổ tử cung Gadasil MSD/Mỹ 3 6.150.000
2 Cúm Vaxigrip Tetra Sanofi Pasteur/Pháp 1 385.000
3 Sởi-Quai bị- Rubella MMR II MSD/Mỹ 1 310.000
4 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 2 1.960.000
5 Bạch hầu- Ho gà- Uốn Ván Adacel Sanofi Pasteur/Pháp 1 715.000
6 Viêm màng não mô cầu A,C,Y,W Menactra Sanofi Pasteur/Mỹ 1 1.390.000
7 Viêm đường hô hấp do phế cầu Prevenar 13 Pfizer/Bỉ 1 1.490.000
Tổng số (liều) 10 12.400.000